Nuværende status

December 2014
Fase 1 og 2 er afsluttet for alle ejendomme.
Dvs. at vi nu er i Fase 3 og her pågår træning og instruktion som afsluttes medio 2015.
Under "information" findes en oversigt over status på ejendomme i hver enkelt by.